گفٺ : تا ”پیـاده” نروے نمی توانے درڪ ڪنی!

ساخت وبلاگ
چکیده :   گفتم:چہ چیزے را؟🌹 گفٺ :ذره اے از شوق زینب براے زیارٺ دوباره برادر را...😔🍁اللهم ‌الرزقنازیارت‌ ارب... با عنوان : گفٺ : تا ”پیـاده” نروے نمی توانے درڪ ڪنی! بخوانید :

 
گفتم:چہ چیزے را؟🌹 گفٺ :ذره اے از شوق زینب براے زیارٺ دوباره برادر را...😔🍁اللهم ‌الرزقنازیارت‌ اربعین🍁...
نویسنده : بازدید : 16 تاريخ : سه شنبه 25 آبان 1395 ساعت: 7:54